THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC TRIỂN KHAI ĐƯỜNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DUNG

Thực hiện kế hoạch số 782/KH-SOTTTT ngày 03/08/2018 và văn bản số 812/STTTT-BCVT ngày 14/8/2018 của Sở TT&TT, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo: Ngày 17/8/2018 tên miền truy cập phần mềm QLVB&HSCV của đơn vị sẽ tiến hành ngắt kết nối truy cập qua đường truyền Internet để kiểm tra hoạt động trên đường truyền số liệu chuyên dùng.
Vì vậy hệ thống phần mềm QLVB&HSCV của đơn vị chỉ truy cập được khi sử dụng các máy tính có kết nối trong mạng nội bộ của đơn vị. Các máy tính bên ngoài mạng nội bộ của đơn vị sẽ không truy cập được phần mềm qua tín hiệu Internet.
Trong thời gian kiểm tra, đề nghị các đơn vị kết nối tất cả các máy tính cá nhân trong mạng nội bộ của đơn vị mình với phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Nếu có máy tính cá nhân nào không truy cập vào được phần mềm đề nghị liên hệ với cán bộ do VNPT cử đến hỗ trợ trực tiếp tại đơn vị.
Sau thời gian trên, hệ thống sẽ hoạt động bình thường

 
Đăng nhập hệ thống
Tên đăng nhập:
Mật khẩu: